Животът ти минава пред очите, в очакване на щастието, което никога не идва…

Пропускаш моменти без да осъзнаваш…

Времето никого не чака. Радвай се на всеки момент от твоя живот.

Работи, все едно, че нямаш нужда от пари. Обичай, все едно, че никога не са те наранявали. Танцувай, все едно, че никой не те гледа…

Защото няма по-точен момент  за щастието, от този в  момента.