Сподели

Интервю с РЕПТИЛ от групата КАЛАСК

Интервюиращ: Роб Готие (Р)

К: КАЛАСК.

Р: Здравей! Поздави!

К: Да, здравей! Поздрави и на теб, Роб!

Р: Прекрасно е, че имам възможността да говоря днес с теб. Много ми е интересно да науча малко повече за това кои сте вие и каква е целта на това да се свържете по-директно с Дейвид. Имаш ли нещо против да ти задам няколко въпроса за самия теб и за теб и Дейвид?

К: Да, това е много просто. Ние разбираме, че ти също така си допринесъл много за способността на носителя да се свързва с нашите енергии. Така че, да, съвсем уместно е да ни питаш за всичко, което те интересува.

Р: Много ти благодаря. Огромно удоволствие е да мога да работя с Дейвид. Той е прекрасен човек и прекрасна личност. На първо място, искам да знам как би трябвало да се обръщам към теб.

К: Можеш да се обръщаш към нас с името КАЛАСК. То обозначава конкретния ни биологичен вид в рамките на рептилианския род и в рамките на Империята. Както знаеш, става въпрос за Драконианската Империя, да. Ние сме една конкретна група – КАЛАСК. Това е името, под което решихме да се представяме, докато говориш с нас.

Р: Благодаря ти, КАЛАСК! Правилно ли го произнасям? КАЛАСК?

К: КАЛАСК, да.

Р: Прекрасно! В такъв случай първият ми въпрос ще бъде: Има ли нещо, което би могъл да ми кажеш относно това кои сте вие – нещо, което да ми даде по-добро енергийно разбиране на това какъв е вашият живот или каква е вашата енергия? Просто нещо, което според теб е важно да споделиш с мен.

К: Разбираме, че си свързан с друг биологичен вид, с друга рептилианска раса от звездната система Капела, да. Това е една по-хибридна раса. Ние сме по-чисти рептилии. Така че ние произхождаме от тази перспектива на това, което ти мислиш за рептилианска раса. Има множество рептилиански раси. Ние съответстваме в по-голяма степен на това, което ти е известно като „древните рептилии“. Ние не сме част от кралската линия на Империята. Но у нас има повече рептилианска ДНК, отколкото у онези други групи, с които би могъл да си свързан. Енергийно ние произхождаме от онова, което вие считате за тъмната полярност. Ние все още се намесваме в делата на други видове. Но сме достигнали една по-неутрална позиция. Започнали сме да се придвижваме към това, което наричате Светлина. Не сме непременно нещо като пета колона. Много представители на Империята ни считат за това. Но ние не се възприемаме така. Според нас ние се придържаме към древните рептилиански традиции, само че по по-различен начин от, да кажем, по-традиционните рептилиански линии на Империята. Свикнали сме да имаме своя собствена интерпретация, така че ние сме по-балансирани, по-неутрални. Навярно повечето човешки същества биха ни счели за предимно тъмни, заради мястото, от което идваме. Но ние се възприемаме като неутрални, тъй като считаме, че сме постигнали баланс.

Р: Може ли в такъв случай да се каже, че вие сте една от линиите, или фамилиите, за които Тревор говори, че са се отцепили от официалната линия на драконианската раса, за да открият една различна полярност от тази, която повечето хора наричат „негативна“ полярност?

К: Да, това е съвсем вярно. Ние сме една от тези групи, но сме единствените, които са от Соларас. Някои от тях също са се свързали с хора от вашия свят, като говорят посредством човешки носител или чрез по-директни начини. Да, ние сме само една от тези групи.

Р: Прекъснали ли сте взаимоотношенията си с другата част от по-негативната полярност или поддържате някаква линия на комуникация? Колко тясно сте свързани или взаимодействате с онези, които все още са преобладаващата група?

К: Ние все още сме част от Империята, да. Не сме прекъснали напълно връзките си с нея. Понастоящем работим върху нещо, което във вашия свят би могло да се нарече революция. Това не е непременно нещо, свързано с проявата на насилие или с излизане на хората по улиците. За разлика от вас ние нямаме улици. Но тази система, за която вие говорите… Надяваме се повече хора от Империята – не само от рептилианския род, тъй като не всички членове на Империята са рептилии – надяваме се повече от тях да поемат в различна посока. По тази причина ние все още сме потопени в тази енергия. Не искаме да се откъснем напълно от нея, тъй като искаме да предизвикаме всеобща промяна на съзнанието в рамките на самата Империята, тъй като наскоро дори части от кралската линия се отцепиха и поеха в друга посока. Така че има шанс за осъществяването на по-големи промени в рамките на Империята, които биха могли да променят цялата система и посока на Империята. Това е основната или една от основните причини, поради които решихме да говорим с хората от вашия свят чрез носител като този тук.

Р: Благодаря ви за тази комуникация и за желанието ви да се свържете с нас! Имам друг един въпрос към вас: По принцип изпитвате ли страх?

К: Да, изпитваме страх. По-традиционните членове на Империята може и да не признават това, но ние стигнахме до заключението, че страхът, да, присъства сред рептилианската раса като цяло. Това е нещо, пред което се изправихме, когато започнахме да коригираме онова, което наричате емоции. Разбирате, че при много от рептилианските раси емоциите са били потиснати и пренебрегнати по начин, сходен на този, по който вашите хора на Земята се отнасят към сексуалността, която е част от вас, но която много хора потискат и считат за нещо нередно. По подобен начин в нашия вид емоциите са били потиснати като нещо нередно или странно, като нещо, с което трябва да се внимава или от което е най-добре напълно да се страни. Но когато решихме да направим по-сериозни корекции на тази част от самите нас, започнахме да се изправяме пред различни емоции, считани за тъмни и негативни. Разбирате, че точно това се случва, когато емоциите са били напълно потиснати. Първите емоции, пред които се изправя човек, веднъж щом реши да се отвори за тях, са онези, които са основани на страх, да. Така че в момента ние работим именно над това. Опитваме се да намерим брод към другия бряг. Надявам се, че разбирате тази идея.

Р: Напълно! И съм ти много благодарен, че сподели това с мен. В такъв случай следващият ми въпрос е: Ти лично от какво се страхуваш най-много? А втората част на въпроса ми е: Има ли разлика между това, от което се страхува твоята група, и това, от което се страхуват обикновените драконианци?

К: Обикновените драконианци се страхува предимно от любовта, защото любовта се счита за най-голямата слабост. Счита се, че тя е нещо, което подкопава военната боева сила на Империята, да. По-рано дадохме дума на езика на този носител, която да опише това по-добре. Но не мислим, че в английския език, който откриваме в ума на този носител, може да се намери подходяща дума, така че просто го описваме като нещо, което подкопава боевата сила на нашите военни. Както разбирате, военните все още са много важни за рептилианските раси – особено онези, които са свързани с Империята. Любовта се счита за много опасна, тъй като се разглежда като вирус, който идва от емоционалното ниво и кара хората да изпитват състрадание – дори към онези, към които състраданието се разглежда като неуместно: като врага или някоя друга сила, която може да намали способността на Империята да се разраства в бъдеще. И именно по тази причина всички хора от Империята, които са все още рептилии, се страхуват ужасно много от любовта. Лично ние се страхуваме повече от преследване. Това е нещо доста често срещано във вашия свят. Причините за него са различни. Но според нас това е нещо, което много от вас могат да разберат доста добре, което е и една от причините да успяваме да се свързваме по-лесно с вас. Ние преживяваме това състояние поради отцепването ни от Империята. Във въздуха има голямо напрежение, да. Това напрежение се дължи на факта, че, от една страна, ние биваме притискани от яростта на Империята, което е нещо нормално за тази песпектива. Докато от другата перспектива ни се демонстрира любов, както и от страна на други същности, които започнаха да се свързват с нас – като например групата на коткоподобните хуманоиди, които се свързаха с нас и започнаха да излъчват любов сред нас, която ние решихме да приемем, вместо да пренебрегнем. Така че ние сме притиснати между тези две реалности и това ни причинява известна тревожност, както сигурно можете да си представите.

Р: Напълно! И бих желал да ви поздравя за пътя, по който сте поели, като разбира се храня уважение към всеки един път – както вашия, така и този на другите групи.

(следва продължение)

Превод: Мария Казакова

virtualobitel.alle.bg

Ето и официалният клип с интервюто на английски, където можете да чуете специфичния начин на говорене на рептила.