Сподели

КАК УСПЕШНО НИ КОНТРОЛИРАТ : 5-те основни принципа за контрол върху обществото

За да се осъществява успешно контрол върху отделния индивид и върху обществото като цяло, има няколко важни принципа, които се прилагат.

Първи принцип: Да бъдат държани масите в невежество чрез задържане или фалшифициране на информация от различен характер. Най-общо казано, хората не трябва да познават технологията на манипулацията и не трябва да знаят кои са кукловодите, дърпащи конците на политическите марионетки и режисиращи събитията зад кулисите. Истинската история на човечеството и важни открития, които биха променили в позитивен план живота на Земята, също остават скрити за обществото.

Втори принцип: Съзнанието на масите да бъде отклонявано от същинските проблеми по всички възможни начини. Например това се осъществява чрез осигуряване на разнообразни занимания за ума и сетивата – телевизия, радио, компютри, кино, алкохол, наркотици, порнография и др. Едно сигурно средство, чрез което се блокират духовните търсения и интелектуалното развитие и се отвлича вниманието на народа от сериозни, стратегически въпроси, е да бъде държан в мизерия и да му се създава изобилие от битови и всевъзможни други проблеми. (Това да ви изглежда познато?)

Трети принцип: Хората да бъдат манипулирани по такъв начин, че да контролират както самите себе си, така и себеподобните си. Извършва се чрез програмираните ограничения в мисленето, които са в областта на това, което можем да наречем „безопасната зона”. Извън нея са наказанията, независимо под каква форма – вербално атакуване и заклеймяване, психически тормоз, затвор, принудително психиатрично лечение, физическо унищожаване.

  1. Използвайки именно предварително заложените в умовете на хората програми, един от най-широко и най-успешно прилаганите методи за контрол над масите е тактиката „Разделяй и владей!”. Според думите на Чомски „… Не трябва да се допуска възможността хората да се организират, защото в такъв случай те могат да се превърнат в нещо повече от зрители на действието, което им се предлага”.

Прилагайки тази техника, манипулаторите, които са многократно по-малко от контролираните, имат неограничени възможности да настройват едни срещу други различни групи хора, цели народи и дори раси и да осъществяват своята политика. Английският журналист и писател Дейвид Айк пише: „… Човешкият род е дотолкова свободен, доколкото е свободно едно стадо овце зад оградата на кошарата. Свободен да мисли така, както му кажат да мисли, и да живее така, както му кажат, че е „правилно”.

Ето още един цитат от филма „Матрицата”: „Матрицата е система, Нео. Тази система е нашият враг. Какво виждаш като се огледаш? Бизнесмени, учители, адвокати, дърводелци. Съзнанията на същите хора, които се опитваме да спасим… Трябва да го разбереш – повечето от тези хора не са готови да бъдат изключени. И много от тях са така привикнали и безнадеждно зависими от системата, че ще се борят, за да я опазят…. Съществуват полета, Нео, безкрайни полета, където хората вече не се раждат. Нас ни отглеждат. Дълго време на вярвах. И после видях полетата със собствените си очи. Опитвам се да освободя ума ти… Но аз мога само да ти покажа вратата. Ти сам трябва да минеш през нея… трябва да потиснеш всичко, Нео – страх, съмнение, неверие…”

Матрицата няма за задача да създава независимо мислещи човешки същества. Затова нас ни учат какво да мислим, а не как да мислим! Чрез всички възможни средства у нас непрекъснато се насажда чувството, че сме „жертва” на външни обстоятелства и сме подтиквани да предоставяме нашата отговорност в ръцете на друг. Така можем да бъдем контролирани ефикасно чрез различни институции и организации – политически, военни, религиозни, медицински и други.

Четвърти принцип: Манипулиране на съзнанието като се използват основно емоциите на хората. В ума на много хора могат да бъдат насадени различни вярвания и убеждения, след като мозъчната функция е нарочно нарушена чрез провокиран страх, гняв или възбуда. Най-честите резултати от този предизвикан смут са нарушаване на способността за критична преценка и повишена внушаемост. Затова на обществото непрекъснато се поднася „подходяща” информация за събития, които стимулират точно тези емоции.

Внушават се страх и несигурност, свързани с определени проблеми, като решенията им се натрапват отвън. Фокусът на общественото внимание целенасочено се измества от истинските причини, породили проблемите, като се предлагат неадекватни мерки за разрешаването им.

Дейвид Айк в книгата си „Най-голямата тайна” дава много точно обяснение за схемата, по която се извършва манипулацията на човечеството във всички области на живота, за да се налагат решения, които иначе биха били отхвърлени от хората като неприемливи. Той пише: „Причината, поради която ние сме контролирани не е, че не притежаваме силата да решаваме сами съдбата си, а защото отдаваме тази сила всяка минута от нашия живот. Когато се случи нещо, което не харесваме, ние търсим да обвиним някой друг. Когато възникне някакъв проблем в света, ние казваме: „Какво те ще направят за това?” При което те, които всъщност са създали тайно проблема, отговарят на това искане като предлагат „решение” – още по-голяма централизация на властта и отнемане на свободи.

Ако искате да дадете повече власт на полицията, службите за сигурност и военните, и ако искате хората сами да настояват за това, то тогава осигурявате възможности да се ширят престъпност, насилие и тероризъм и така постигането на целта ви е в кърпа вързано. След като хората започнат да изпитват страх да не бъдат обрани, нападнати или взривени, те сами ще поискат вие да им отнемете свободата, за да ги защитите от това, от което всъщност те са манипулирани да се страхуват…

Това е техниката, която аз наричам проблем – реакция – решение. Създавате проблема, стимулирайки реакцията „Нещо трябва да бъде направено” и тогава предлагате решението… Хората в състояние на страх, безсилие и отчаяние в края на краищата изключват и се превръщат в овцете, които са окуражавани да бъдат, люшкайки се по течението на живота в състояние на вцепенено подчинение…

Глобален физически контрол върху цялото население на планетата е невъзможен. Но това не е и необходимо щом като можеш да направляваш начина, по който хората да мислят и чувстват и то до положение, че те „решават” да правят това, което всъщност ти желаеш те да правят и искат да въведеш закони, които всъщност ти желаеш да въведеш. Стара пословица е, че ако искаш някой да направи нещо, накарай го да повярва, че това е негова идея. Човечеството е с контролиран ум и не е много по-осъзнато от един зомби…”

Международните банкери и наднационални корпорации са експерти по създаването на психо-епидемии и с помощта на политическите марионетки и подчинената им медийна машина имат възможността да предизвикат каквато и да е криза – независимо дали в областта на икономиката, селското стопанство или здравеопазването и след това да наложат решението, което предварително са планирали, че трябва да бъде прието от обществото.

Пети принцип: Промените, които се налагат да се правят на стъпки. Използва се техниката на сварената жаба (когато една жаба се сложи в съд с гореща вода, тя веднага ще изскочи от него, но ако се пусне в съд със студена вода и постепенно започне да се подгрява, жабата ще се свари, без да се усети). Когато се въвеждат нежелани от хората недемократични закони, това се осъществява почти незабелязано и поетапно, така че масите лека-полека да свикнат, докато накрая не разберат твърде късно, че са „сварени”. А като имаме предвид и многобройните способи за отклоняване на вниманието на обществеността, не е чудно, че „елитът” успява в своите планове.

Автор : д-р Атанас Гълъбов