Сподели

ЧУДОТВОРНАТА СИЛА на ПОДСЪЗНАНИЕТО: Как да постигаме УСПЕХ във всички сфери на Живота!

1. Успехът означава да живеете благополучно. Когато сте изпълнен със спокойствие, когато сте щастлив, радостен и вършите това, което обичате, вие постигате успех.

2. Открийте това, което обичате да правите, и го правете. Ако не знаете как да се изявите пълноценно, помолете да ви насочат и насоката няма да закъснее.

3. Специализирайте се в избраната от вас област и се старайте да знаете за нея повече от всеки друг.

4. Преуспяващият човек не е себичен. Неговото най-голямо желание в живота е да служи на човечеството.

5. Няма истински успех без душевен мир.

6. Преуспяващият човек притежава огромно психологическо и духовно познание.

7. Ако си представите ясно дадена цел, ще получите и всичко необходимо за постигането й чрез чудотворната сила на вашето подсъзнание.

8. Вашата мисъл, съчетана с чувство, се превръща в субективна вяра, и нека ви бъде според вярата ви

9. Силата на трайно поддържаното въображение извиква чудотворната сила на подсъзнанието.

10. Ако се стремите към напредък в работата си, представете си вашия работодател, началники вашите близки, които ви поздравяват за повишението. Представете си картината живо и реалистично.

Чуйте гласовете им, представете си жестовете им и почувствайте реалността на всичко това. Правете го често и ако често занимавате съзнанието си с тези представи, вие ще изпитате радостта на сбъднатата молитва.

11. Вашето съзнание е хранилище на паметта. За да имате идеална памет, утвърждавайте често следното: „Безкрайният разум на моето подсъзнание ми разкрива всичко, което трябва да знам по всяко време и навсякъде.“

12. Ако искате да продадете къща или имот, утвърждавайте бавно, тихо и с чувство:
„Безкрайният разум привлича към мен такъв купувач на тази къща или имот, който го желае и ще просперира в него.“ Поддържайте това усещане и дълбоките течения на вашето подсъзнание ще го накарат да се сбъдне.

13. Идеята за успех съдържа всички елементи на успеха. Повтаряйте си думата „успех“ често, с вяра и убеждение, и ще се почувствате подсъзнателно принуден да успеете.

автор : Д-р Дзоузеф Мърфи