Сподели

Благодарственото отношение носи Щастие ~ Джон М. Темпълтън

Събуждате ли се всяка сутрин с песен за възхвала? Чувствате ли се изпълнени с възторг от живота всеки ден? Или трябва да мислите дълго и упорито, докато откриете нещо, за което да сте благодарни?
Внимателно преценете отговорите си на тези въпроси, за­щото те може да са от решаващо значение за един пълноценен и радостен живот. Закон на живота е и непоклатим принцип е, че ако култивираме в себе си благодарствено отношение, наше­то щастие ще се увеличи. Самите причини за нашата благодар­ност ще започнат да се множат. И може би е нужно да се научим да мислим по новия начин, формулиран от Алберт Швайцер: “Да се научиш да изпитваш благодарност, означава да не приемаш нищо като даденост, каквото и да е то, а винаги да откриваш и да цениш добрата воля, която стои зад действието. Въздър­жай се да приемаш доброто, което се прави за теб, като нещо естествено. Всичко е плод на добронамереност, насочена към теб. Ако сериозно и непрекъснато се учиш на благодарност, твоята упорита човешка природа няма да причинява тревоги нито на теб, нито на други.“

Но всъщност как действа този положителен подход? – ще попитате вие. Единственият начин да се убедите е да опита­те сериозно и да видите какво ще се случи. Ото Фридрих Болноу пише: качеството благодарност… пряко се докосва до са­мата основа на човешкото съществуване, защото едва ли има друга човешка черта, която да е толкова подходяща за разкри­ване състоянието на вътрешно духовно и морално здраве, как­то способността на човек да е благодарен.” Независимо дали го осъзнавате или не, но вие имате милион причини да запеете чу­десен хвалебствен химн още в този миг!

В своя разказ “Любовта не е сляпа” Ръсел Кридъл описва как­во означава да си сляп и после да си върнеш зрението чрез опе­рация. “Всичко изглеждаше красиво. Нямаше нищо грозно. Купчи­ната хартия, хвърлена в канавката, може би звучи грозно, но аз видях бяло и черно и цветове, прави линии и симетрия, неве­роятно различни от всеки друг куп хартия в друга канавка.. Не се вълнувах вече, че не съм сляп, а само едно страхотно чувст­во за красота ме разтърси до краен предел. Бързо се прибрах вкъщи в стаята си и зарових лице във възглавницата. Не защо­то вече не бях сляпа, не защото можех да виждам, а защото ня­мах сили да преглътна толкова много великолепие. Заплаках.” Безспорно това е било неизмерима благодарност!
Всичко, на което обръщате внимание и в което вярвате, се превръща във ваш опит. И тъй, насочете вниманието си към това, в което бихте искали да се превърнете. Благодарете, че точно сега ставате такъв човек. Благодарете за всичко, на кое­то се радвате в момента, и за добрините, които са на път към вас. Докато пресмятате своите успехи и все повече осъзнавате, че наистина сте благословени, ще започнете да култивирате у себе си признателност. Животът ви ще бъде благословен по на­чин, който въобще не сте си представяли. Упражнявайте се да се будите всеки ден с неизменно очакване на нещо добро и с чу­десното чувство на благодарност към самия живот. Дните ви ще бъдат изпълнени с вълнуващи приключения.
Вярно е, че ако предпочитате, можете да се съсредоточите само върху онова, което според вас липсва в живота ви. Можете да се оплаквате от факта, че не сте получили своя дял от зем­ните блага. Да негодувате от своята съдба, родители, порт­фейл, от грешките на другите. Това е избор, който мнозина преди вас са направили и продължават да правят.
Или можете да се промените. Можете да придобиете мъд­рост спрямо чудесния начин, по който се играе играта на живо­та. Може би вече съзнавате колко е мъдро да бъдем признател­ни. Ако е така, може би с една малка стъпка можете да започне­те да се отваряте към по-голямо одобрение и благодат. Докато се отнасяте добре към благословията, която е с вас сега, нарас­тващото отношение на признателност ще ви донесе още пове­че добро, а чрез вас и на целия наш свят. Отношението на бла­годарност може да работи за вас!

Автор: Джон Маркс Темпълтън ~ из Закони на живота