Сподели

Удивителната Сила на ЕМОЦИИТЕ и Законът за ПРИВЛИЧАНЕТО

Емоциите, които изпитваме от дадена мисъл, желание, са прецизен индикатор за това, дали мисълта, желанието, са правилни и съвместими с истинската ни същност. Не разумът, а точно емоциите и чувствата, които изпитваме в даден момент ни показват съвсем точно правилноста на това, което правим, мислим или желаем.

Човекът може да свикне до определена степен с негативните емоции, но никога не може да ги анулира. Дори и притъпяването им е илюзия – те са винаги толкова интензивни, колкото мислите, които ги създават се отдалечават от намерението ти. В действителност, те са толкова неестествени, че са нужни само няколко седмици на положително фокусиране, за да възстановиш напълно невероятната чувствителност на своята ЕНС или по-точно навика да й обърщаш внимание.

Емоционална Навигационна Система (ЕНС)

1. Емоционалната Навигационна Система (ЕНС) е най-прецизният уред, който съществува в нашата физическа реалност. Основните 5 сетива измерват вибрацията на заобикалящия ни физическия свят, а ЕНС е 6-то сетиво. То e виброметър, който измерва собствената ни вибрация и чрез нервната система изпраща сигнали до мозъка, които той интерпретира като емоции.

2. Точно както останалите сетива, и това сетиво си има орган – слънчевия сплит. Това е мястото, където „чувстваме мислите си“.

3. В какво се състои навигацията?

Положителните емоции/чувства означават:

мисля мисли, които привличат неща, които искам.

Отрицателните емоции/чувства означават:

мисля мисли, които привличат неща, които не искам

Във всеки един момент от време ти трябва да прилагаш правото си на избор. Но всеки избор всъщност се свежда до това:
Да се чувстваш добре или не.

От действията си, от думите си, но преди всичко от мислите си.

Ако не си воден от страховете си, ще знаеш, че правилният избор е да се чувстваш добре. Всеки правилен избор е стъпка по Пътя на намерението ти – изграден само от нещата, които наистина искаш.

Най-голямото майсторство е да владееш собствените си мисли.

източник : novarealnost.hemuz.org/88/

чрез dreamland-bg.com