Сподели

Твоите ЧУВСТВА създават твоите ВИБРАЦИИ

Постигането и поддържането на висока честота на вибрациите ни гарантира здрав, изобилен и пълноценен живот. Нашето енергийно поле е пряко свързано с нашите чувства и емоции.

Според редица изследвания вибрационното ниво на планетата ни (Шумановия резонанс) се е повишило няколко пъти в последните 20 години и расте в геометрична прогресия, което оказва влияние на мозъчната активност и изисква промяна на личните ни вибрации чрез високо ниво на осъзнаване, духовно израстване и трансформация. Затова и все по-често чуваме учени, ментори, квантови физици да говорят за „Нова реалност“, „Нова парадигма“, „Нов свят“ и пр.

Помните ли формулата на Айнщайн {\displaystyle E=mc^{2}},която доказва, че всичко имащо маса, има еквивалентно количество енергия и обратно, като тези фундаментални количества имат пряка зависимост едно от друго. А енергията си има съответна вибрация или честота на трептене.

Като всичко около нас и ние сме енергийна субстанция, която е съвкупност от микрочастици, молекули, клетки, органи, системи… Всяка една микрочастица вибрира със своя индивидуална честота и се свързва с всичко, създавайки енергийно поле. Това поле може да бъде силно или слабо в зависимост от редица фактори – околна среда, климат, начин на живот, навици, хранене и др., но основно от нашите мисли, чувства и емоционална принадлежност.

Учени и изследователи доказват как високата вибрация създава сложни и изящни картини, а ниската – се отразява в безформени фигури. Ние самите можем да разпознаем какво е енергийното ни състояние и как отделните чувства се отразяват на физическото ни тяло, жизнения ни тонус и цялостното ни житейско присъствие.

Направени тестове и изследвания доказват, че най-ниските вибрации са в диапазон от 0 до 2.7 Hz;
нисши – от 2,7 и до 9,7 Hz;
ниски – повече от 9,7 и до 26 Hz;
високи – повече от 26 и до 56 Hz;
висши – повече от 56 и до 115 Hz;
най-висши – повече от 115 и до 205 Hz;
Над 205 Hz – това са кристалните вибрации или вибрациите на новата, 6-та раса на планетата Земя.

Ниските честоти могат да бъдат разрушителни, когато дълго позволяваме да живеят в мислите и тялото ни. Вижте с каква честота са неприятните чувства, които задържаме и храним:
мъка – от 0,1 до 2 Hz
страх – от 0.2 до 2.2 Hz
обида – от 0.6 до 3.3 Hz
раздразнение – от 0.9 до 3.8 Hz
възмущение – от 0,6 до 1,9 Hz
избухливост – 0.9 Hz
изблик на ярост – 0.5 Hz
гняв – 1.4 Hz
горделивост – 0.8 Hz
гордост – 3.1 Hz
пренебрежение – 1.5 Hz
превъзходство – 1,9 Hz
съжаление – 3 Hz.

Всички тези чувства понижават силно имунитета в човешкия организъм. Предвид факта, че едно чувство никога не е само, преливането им от едно в друго, увеличава скоростта, с която те въздействат в съответни органи и системи. И тук фактите са неоспорими – в основата на голяма част от болестите днес е неспособността ни да се справим с нискочестотните емоции. Ключът за изцеление е в придобиване на опитност да контролираме енергийния процес в тялото като резултат от нашите чувства, вярвания, нагласи и възприятия.

Можем да живеем на други честоти, осъзнавайки, че това върху, което се фокусираме, това храним, това засилваме, това излъчваме. Познаваме усещането в тялото си, когато си позволим да изпитваме страх, завист, алчност, гняв и др. неприятни чувства. Всяко едно от тях води след себе си следващо и сякаш влизаме в центрофуга, която ни смила на всички нива докато започнем да усещаме тялото си безсилно и болезнено. Колкото по-дълго си позволим да останем в тези нискочестотни вибрации, толкова по-убедително предначертаваме безформената картина на своя живот.

Когато сме в състояние на вътрешен покой, радост и любов, цялото ни тяло е здраво и усещането ни към всичко е пълноценно и хармонично. Положителните чувства вибрират различно:
благодарност – 45 Hz
съзнаване на любовта, че е добро, светло чувство и голяма сила, но пречупена през ума – 50 Hz
приемане на света такъв, какъвто е, без гняв, възмущение и други отрицателни емоции – 46 Hz
щедрост и толерантност – 95 Hz
сърдечна благодарност – 140 херца
единство с другите хора – 144 херца
състрадание – 150 херца
любов в сърцето – 150 херца
безусловна любов към всичко и всички – 205 херца

Предлагам Ви 10 Ключа за излизане от ниските вибрации:
1. Работете осъзнато с благодарствена молитва всеки ден – търсете, изразявайте, изписвайте благодарността във всеки един момент и към всичко, за което се сетите.
2. Молитвата „Отче наш“
3. Прощавайте си всеки ден!
4. Дръжте здрава връзката с Природата.
5. Дишайте дълбоко и освобождавайте с издишване всички негативни чувства и мисли.
6. Медитирайте редовно. Можете да превърнете всяко едно ежедневно действие в медитация, ако бъдете съзнателно в него. Учете се от децата!
7. Правете йога, тай-чи, дао практики, танцувайте …
8. Общувайте с хора, които усещате, че са на високи честоти.
9. Четете книги, развивайте се!
10. Служете на каузи, правете добро за другите.

Без съмнение твърдението, че „Ние създаваме своята реалност!“ е все по-валидно и животът ни го потвърждава ежедневно. Мелодията, която създаваме в себе си, е точно тази, която танцуваме в реалността. Нека да бъдем композитори на най-хармоничната и вдъхновяваща музика. Да храним добрите мисли, да нарастват добрите чувства и да поддържаме висока енергията в тялото си, за да се радваме на свободата да бъдем, да се развиваме, да творим и създаваме, да служим и благоденстваме.

Нека Бог да пребъде чрез нас!

Автор: Марияна Стракова