Сподели

Тайната на Зен-практиката

“В ума на начинаещия има много възможности, а в ума на eксперта –
малко.”

Хората казват, че да се практикува Зен е трудно, но съществува неразбиране
по въпроса защо това е така. Практикуването е трудно, не защото е трудно да се
седи в позата с кръстосани крака или да се получи просветление. Трудно е, защото
съвсем не е лесно да поддържаме ума и практиката си чисти в дълбокия смисъл на
думата. След основаването й в Китай школата Зен се развила в много посоки, но в
същото време все повече и повече загубвала своята чистота. Аз обаче не искам да
говоря за китайския Зен или за историята на Зен. Моята цел е да ви помогна да
запазите чистотата на своята практика.

В Япония имаме израза шошин, което означава “ум на начинаещ”. Целта на
практиката е непрекъснато да поддържаме ума си на начинаещ. Представете си, че
рецитирате Праджня парамита сутра само веднъж. Възможно е да рецитирате много
добре. Но какво ще стане с вас, ако я рецитирате два, три, четири или повече пъти?
Лесно бихте могли да загубите първоначалното си отношение към нея. Същото ще
стане и с другите ви зен-практики. За известно време ще поддържате ума на
начинаещ, но ако продължите да практикувате една, две, три или повече години,
макар че може да се усъвършенствате малко, вероятно ще изгубите безграничния
смисъл на изначалния ум.

Най-важното за учениците на Зен е да не бъдат дуалистични. Нашият
“изначален ум” включва в себе си всичко. Той винаги е богат и достатъчен в себе
си. Вие не трябва да губите това състояние на ума. То не означава затворен ум, а
всъщност празен и готов ум. Ако умът ви е празен, той винаги e готов за нещо, той
е отворен за всичко. В ума на начинаещия има много възможности, в ума на
експерта – малко.

Ако разграничавате прекалено много, вие се ограничавате. Ако искате
прекалено много или сте много алчни, вашият ум не е богат и независим. Ако
загубим своя изначален, достатъчен в себе си ум, ние ще загубим смисъла на
всички предписания. Когато умът ви започне да иска, когато копнеете за нещо,
накрая ще започнете да нарушавате своите предписания: да не лъжете, да не
крадете, да не убивате, да не бъдете неморални и т.н. Ако поддържате вашия
изначален ум, предписанията сами ще се спазват.

В ума на начинаещия не съществува мисълта: “Постигнах нещо”. Всички
егоцентрични мисли ограничават нашия необятен ум. Когато нямаме никаква
мисъл за постижение, никаква мисъл за себе си, ние сме истински начинаещи.
Тогава действително можем да научим нещо. Умът на начинаещия е изпълнен със
състрадание. Когато умът ни е състрадателен, той е безграничен. Доген-зенджи,
основателят на школата ни, винаги е подчертавал колко важно е да възстановим
своя безграничен ум. Тогава ние сме винаги верни на себе си, съчувстваме на
всички същества и можем наистина да практикуваме.

И така, най-трудното нещо е непрекъснато да поддържаме своя ум на
начинаещ. Не е нужно дълбоко да разбирате Зен. Дори и да четете много зен-
литература, трябва със свеж ум да четете всяко изречение. Не трябва да казвате:
“Аз знам какво е Зен”, или “Получих просветление”. Такава е и същинската тайна
на изкуството: бъдете винаги начинаещи. Бъдете много внимателни по този въпрос.
Ако започнете да практикувате зазен, ще започнете да цените своя ум на начинаещ.
Той е тайната на зен-практиката.