Сподели

Петър Дънов за силата на мисълта

И най-красивото нещо в живота да можете да трансформирате едно ваше състояние. Например вие сте недоволни нещо. Как ще трансформирате това ваше недоволство?

Представете си, че сте две личности, че у вас живеят едновременно две Ганки например. Едната Ганка е недоволната, а другата – не е. Нека втората Ганка каже на първата: „Ти си се нещо поразсърдила, но чакай, аз ще ти изпея нещо“. Като и изпее една, две, три песни, нека я попита после: „Сега доволна ли си от мене?“

Тя ще и каже: „Какво си се развеселила, разсмяла, бъди малко по-сериозна, не ти прилича да се държиш така“. Първата Ганка е още сериозна, недоволна и си казва: „Аз трябва да бъда сериозна, защото животът е сериозен, строг“. Втората Ганка ще си каже: „Аз пък не мога да бъда сериозна, ще се посмея, ще се повеселя и ще взема половината от твоите страдания“. Нека след това тази весела Ганка да цитира един стих от Писанието на сърдитата Ганка или да и прочете едно стихотворение и да и каже след това: „Слушай Ганке, ти си добра моя сестричка, аз те обичам, хайде да си попеем заедно“. Тогава тази сърдитата Ганка, ще каже: „На този човек дъската му трябва да е мръднала“. Ами не е ли мръднала дъската на онзи човек, който е много сериозен?

Използвайте всички ваши състояния като живи уроци, като живи опити
Дойдеш в едно интензивно състояние, възбудиш се, кажи си: „Колко съм енергичен днес, мога да върша работа“. Разгневила си се нещо, вземи метлата и си кажи: „Браво, Ганке, колко си спретната, как хубаво метеш, много те харесвам, като тебе няма друга. Ела ми и втори път на гости“. Това е практически начин за трансформиране на енергията. По този начин вие ще можете да учите по-добре, защото еднообразието убива човека. Ако човек съсредоточава ума си все към една и съща посока, мозъчната му енергия отслабва и остава в застой, а природата не обича еднообразието.

Веселостта е качество от духовен характер
Само разумните хора могат да бъдат весели. И тъй, с веселото си разположение вие, без да знаете, ще пренесете деятелността си нагоре, към вашите духовни центрове. В Писанието се казва: „Да се весели Господ в своите дела“. И Господ се весели, затова аз ви препоръчвам веселостта като едно от най-ефикасните средства за лекуване на много ваши недъзи. Недъзите ви ще дойдат, ще се проявят, а с веселостта си не само ще се лекувате, но ще дадете един тласък на ума, сърцето и волята си към по-интензивна деятелност. Затова ви давам веселостта на Ганка за пример. В дадения случай Ганка е образец, коефициент за всички други.

Откъс от книгата на Петър Дънов „За силата на мисълта“