Сподели

12 практики за постигане на САМООСЪЗНАТОСТ

1. ПРИЕМАНЕ

Научете се да упражнявате приемане и приспособимост, независимо от това какви са обстоятелствата в живота ви. Вярвайте в една по-висша от вас Сила и в един по-висш План, които направляват живота ви. Освободете се от желанието да бъдете прави, от желанието да бъдете наранявани и приемете обстоятелствата и хората, с които сте свързани, точно такива, каквито са. Не се страхувайте да изберете нещо друго и да поканите други възможности в живота си.

2. АРХЕТИПИ НА ДРАМАТА

Задълбочете наблюдението си и осъзнатостта си относно самите себе си, като разпознаете архетипите и лицата, които присъстват в мисловните ви идеи и в личността, която показвате на света. Тези лица, с техните емоционални реакции и саботиращи модели на поведение, са ключовите участници в създаването на вашите емоционални драми. Отстранете негативното си его от шофьорското място и предайте управлението в ръцете на своя Христов Аз. Излезте от матрицата на умствения контрол, като изземете от архетипите на драмата ръководната роля над вашата идентичност.

3. ВНИМАНИЕ

Върху какво фокусирате вниманието си? Онова, върху което фокусирате вниманието си, е онова, което превръщате в свой приоритет. Овладяването на вашия фокус е равносилно на постигането на свобода. Медитацията е умението да фокусирате 100% от своята енергия и внимание върху една конкретна област в настоящия момент. Колко дълго можете да фокусирате вниманието си върху една област по време на медитация?

4. СЪСТРАДАТЕЛЕН СВИДЕТЕЛ

Когато пребивавате постоянно в състояние на неутрален наблюдател, вие се превръщате във фокус на божествената светлина, разливаща се като любящо състрадание през тялото ви и навън към света и останалите. Силата на Състраданието се насочва по естествен начин от интелигентния замисъл на Живата Божествена Същност, когато тя е въплътена от човек, който е постигнал състояние на неутрален наблюдател. Тази Жива Същност лекува телата, променя времевите линии (предизвиква благотворни резултати), разкрива заблудите, активира светлинното тяло, възвръща душевните фрагменти и се свързва с Чистия Гений на Универсалния Ум, за да разреши всички енергийни конфликти между участващите страни. Интелигентно замислена да създава Единение, тази централна Същност се стреми да решава, да помирява, да възстановява и да хармонизира.

5. ОТКРИВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ВЯРВАНИЯТА

Когато сте разстроени или изживявате емоционален конфликт във връзка с други хора или определени обстоятелства, открийте и преодолейте вярването, което предизвиква у вас тази болка или страдание. Коя е тази ограничаваща, деструктивна мисъл, която поражда болка у вас? Открийте и преодолейте тази мисъл и свързаното с нея вярване още сега. Как реагирате и се чувствате по отношение на тази мисъл? Тази мисъл наистина ли е някаква абсолютна истина или се самозаблуждавате? Кой бихте били, ако решите да се откажете от тази мисъл? С каква друга мисъл бихте могли да я замените, която наистина да ви даде сила, да ви отдалечи от болката и да ви позволи да изберете нещо друго?

6. ЕМОЦИОНАЛНО РАВНОВЕСИЕ

Внимателно проучете своите емоции. Емоционалното ни състояние е онова, което определя естеството на преживяванията, които имаме. Ние сме тези, които определят качеството на своите взаимоотношения и на своя живот посредством емоциите, които изпитваме. Нашите емоции и техните по-ниски подбуди са изключително могъщи сили в нашия живот. Неразрешените ни емоционални конфликти и свързаните с тях страхове ни пречат да вършим нещата, които обичаме, и саботират духовното ни израстване. Духовното ни израстване е непосредствено свързано с емоционалното ни равновесие. Именно поради това възнесението е 99% въпрос на емоционално изцеление. Човек трябва да разреши емоционалните си конфликти, да преодолее вътрешните си страхове и да изцели своите рани и болка, за да постигне онази самоосъзнатост, която ще му позволи да стане достатъчно съзнателен, за да взаимодейства с духовните си тела (Висшия Аз). Душата е истинското емоционално тяло. За да я възстанови, човек трябва да я изцели.

7. ПРОШКА

Да прости на някого или на дадени обстоятелства е най-щедрото нещо, което човек може да направи за себе си. Когато прощавате на другите за техните така наречени прегрешения, вие се освобождавате от връзките и енергийните корди, които водят до такива болезнени модели като осъждането, недоволството и гнева. Да простите на себе си е най-важното действие, което можете да предприемете, за да се изчистите от нагласата, че сте жертва и от свързаните с нея болезнени рани, чрез които саботирате самите себе си.

8. БЛАГОДАРНОСТ

Не пропускайте да обръщате внимание на онези неща от живота ви, за които сте благодарни. Благодарете за тях в сърцето си и гласно благодарете на другите хора. Когато приучите ума си да интерпретира вашата реалност по нов начин, започвате да виждате един съвсем различен свят. Посредством тази практика на отдаване на благодарност за живота си, ние ставаме осъзнати за личните си истории, гледни точки, емоционални състояния и сила да творим. Отдаването на благодарност изпълва сърцата ни с щастие.

9. НЕУТРАЛНОСТ

Упражнявайте се да бъдете безупречни, като сте в пълен синхрон с онова, което говорите, мислите, чувствате и правите. Открийте точката на сила във всяко обстоятелство, като постигнете състояние на неутрален наблюдател. Практикувайте неутралност, когато комуникирате с други хора и бъдете нащрек за всякакви ваши категорични мнения или осъждане, които могат да излязат на повърхността. Вие сте тези, който ще платят скъпо и прескъпо за тези категорични мнения или осъждане. Усвоете умението да оставате неутрални, за да можете да постигнете вътрешен интегритет.

10. УСПОКОЯВАНЕ НА УМА

Прекратете вътрешния диалог. Развиването на умението да се фокусирате и да успокоявате ума, така че да прекратите непрестанния му вътрешен диалог и бърборене, е необходимо изискване за постигането на самоосъзнатост и вътрешна духовна свързаност. Можете ли да започнете да слушате вместо да говорите? Спрете, заслушайте се и определете какво означават за вас дадено послание, усещания или чувства, когато сте в пълна вътрешна и външна тишина. Вселената ви говори в тишината посредством недоловими усещания. Какво ви казва тя?

11. ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ЛИЧНАТА СИЛА

Личната ни сила се състои в това да избираме сами какъв да бъде вътрешния ни резонанс и да действаме в съответствие със собственото си ръководство, без значение какво мислят или казват останалите. Ние имаме на свое разположение огромни количества от нея, въз основа на това как избираме да възприемаме и да се отнасяме към нещата във всеки един момент. За съжаление, без самоосъзнатост и яснота на целите, ние несъзнателно пилеем енергията си и личната си сила по споразумения, чрез които саботираме самите себе си. Станете съзнателни за всяка дума, която излиза от устата ви, и за всяка мисъл, която прекосява ума ви. Съзнателно се опитвайте да живеете в съгласие с това, което говорите. Ако човек се научи да живее в своята лична сила и истина, това състояние на битие ще го научи да вижда ясно и споразуменията, в съответствие с които живеят другите. Да бъдете в своята лична сила означава също така да позволявате и на останалите да изберат да бъдат в своята лична сила.

12. СФЕРА НА ВЛИЯНИЕ

Необходимо е да обръщате внимание на това как вашата лична енергия, аурично поле и тяло въздействат на останалите и на околната среда. С разширяването на вашето съзнание вашата сфера на влияние в света също ще се разширява. Наблюдавайте какво е въздействието на вашите светлинни тела и честота върху околната среда, природата, животните и другите хора. Ако сте съзнателни за тези въздействия, можете да работите с тях, за да ги омекотите или усилите, за да бъдат в естествена хармония с обкръжението ви. Когато сте в хармония с обкръжението си, можете да станете прозрачни за груповите енергии, което позволява на самоорганизираната светлина на източника по естествен начин да хармонизира околната среда и другите около вас. Това ще предизвика у тях спокойно, любящо и състрадателно състояние на битие, което е и естественото въздействие на вашата сфера на влияние върху света.

Автор Лиза Рене

Превод: Мария Казакова