Сподели

ПАНЕВРИТМИЯТА – връзка с Бога

Паневритмията е сакралният танц на Бялото братство.
Тя е свалена от духовните светове и дадена на българския народ, а и на цялото човечество от духовния Учител на българите – Петър Дънов.
Какво точно представлява Паневритмията?
Ако се разгледа внимателно произхода на тази дума, ще видим, че тя е сложна дума, съставено от три части, три корена:
Представката „Пан“ в началото на думата означава – „все“, „всичко“, „всеобщ“, „космичен“.
Вторият корен – „ев“, от латински „еу“ означава – „истински“, „висш“. „Ев“ е това, от което излиза всичко, то означава същината, реалното, същественото в света.

А коренът на „ритъм“ идва от латински – „ритмус“, което значи правилност в движенията или във всеки друг външен израз на нещата.
Така че в буквален превод Паневритмията значи – Космичен висш ритъм.
Паневритмията  – това е велика, всемирна хармония на движенията. Целият живот е Паневритмия.
Учителят Дънов казва: „Най-напред човек схваща формата. Тя е във времето и пространството. После схваща движението. То е във времето и най-после схваща Словото. То е вън от времето и пространството.“
В този смисъл Паневритмията е визуален образ на Словото. А знаем какво пише в Библията, в Светото евангелие от Йоан: „В началото бе Словото. И Словото бе у Бога. И Словото бе Бог…“
Когато човек се свърже със Словото, той продължава нагоре по стълбицата на познанието.

Паневритмията може да бъде опрделена и като Мистерия от тонове, багри и движения, или още като Танц на светлината.
Паневритмията се играе сутрин рано, след изгрев слънце, на открито, чисто, високо място, от 22 март до 22 септември, в бели, светли дрехи.
Паневритмичните упражнения не бива да се оприличават на обикновена гимнастика или балет. Те се основават на много по-дълбоки закони за влизане на човека във връзка с енергиите на природата и използването им за неговия растеж. При Паневритмичните движения човек влиза в обмяна с живите сили на природата.
Всяко нещо в природата се движи. Това е всеобщовалиден закон. Но когато тези движения са разумни, ние придобиваме нещо.
Действието на Паневритмията върху човека е огромно и всестранно. Движенията не са произволни, а са плод на познанието на живите сили в Космоса, както и на силите, потенциално заложени и работещи в човешкия организъм. Тези движения събуждат възвишеното в човека.

Действието на паневритмичните упражнения е трояко:

1. От една страна те спомагат за физическото развитие на човека.

Чрез тях организмът се развива всестранно, защото се отличават с голямо разнообразие. Движенията са плавни и красиви и при тях вземат участие всички части на тялото. Развива се мускулатурата, дишането се съживява, кръвообращението също. Укрепва се нервната система, тъй като ранните слънчеви лъчи преди изгрев слънце и до към 1 час след това имат силно укрепващо въздействие върху нервната система на човека.

Паневритмичните движения са акумулатор, чрез който човек се свързва с творческите и съграждащи сили на природата, приема ги и те съдействат за неговото развитие. Тези сили са животворни.

2. Движенията в Паневритмията са в хармония с космичния ритъм и космичните вибрации, които провеждат в активност целокупния живот. Те активират всички спящи, потенциални сили в човешката душа, като ги привеждат към дейност. Те събуждат възвишените пориви в човека, като активират спящите духовни сили и заложби на човешкото естество. Всеки център на мозъка е свързан с особен, висш свят и със съществата, които живеят в него. Като правим известни движения, ние привеждаме в активност даден мозъчен център и чрез него се свързваме с дадения висш свят и със съответните същества, които го обитават. Така те ни дават подкрепа и енергия.

От друга страна всеки от тези мозъчни центрове е свързан с даден орган на тялото. Всеки орган си има свое място в човешкия мозък. И щом приведем в активност този мозъчен център, съответно чрез него влияем благотворно и върху съответните органи на тялото. Така те се развиват правилно, укрепват, стават по-жизнеспособни, регулират се техните функции.

3. Паневритмичните упражнения са от такъв характер, че чрез тях човек изпраща сили, мисли и идеи в света, които продължават да работят там , да го обновяват и претворяват. Чрез тези движения се препращат в света нови творчески сили. Всички нови идеи, които трябва да се вградят за изграждане на новата култура на човечеството, всички ония животворни принципи, които са в сила да я обновят, и да издигнат човечеството на по-висок етап в неговата еволюция, са включени в тия движения.

Новите идеи чрез Паневритмията магически се препращат в света и хората приемат тяхнто благотворно влияние. В нейните движения са въплътени идеите, които строят и градят новата култура. В тях са скрити пружините, които задвижват новите творчески сили на човешкта душа.
В този смисъл Паневритмията е един метод за проправяне пътя на новото в света, за изграждане на нов строй, нова земя.