Сподели

ОСМОТО СЕТИВО – Сетивото на Себепознаването ♥

Фактически вие имате 8 сетива, едно от които е трансцедентално и 7 така да се каже физиологически. Вие сте по-запознати с първите пет, защото те са по-непосредствено свързани с манифестацията на електрохимичната ви реалност – зрение, слух, обоняние, вкус, докосване.

Другите две можем да наречем ориентация и вибрационна сензитивност или проницателност, ако искате.

Ориентацията се отнася към това, което наричате пространство-време, това са вашите синуси и субстанцията, която се намира там, която наричате magnetite. Това е, което използват животните на вашата планета за придвижване, усетът за дома или просто естествената способност за придвижване в една или друга посока.
Ориентацията ви в пространство-времето е чисто физическо сетиво.

Седмото сетиво е онова, което наричате шесто чувство – вибрационно разпознаване. То свързва всички ви на ментален електро-магнитен план, където сте в тел-еМпатична връзка един с друг и с всички останали същества от всички измерения непрекъснато, независимо дали го осъзнавате или не. Вие сте част от глобална мрежа и всяка струна, дръпната където и да е във вселената, ви е в определена степен достъпна.

Осмото сетиво, трансценденталното, е сетивото на Себепознаването. Всяко отделно нещо във вселената е манифестация на едно и също ЕДНО цяло. Всичко, което е, манифестира себе си по всички възможни начини едновременно.

Така че вие като физически сетива сте свързани с всичките си седем сетива към осмото, което е Всичко, което е. Когато сте напълно реализиран човек, вие сте наясно, че сте свързани с Цялото, вие сте представител на Цялото, една негова версия, както и всички останали са негова версия. Всички тези животи, тези опитности съществуват едновременно и вие имате достъп до всеки един от тях.

Ако мислите за себе си като за изолиран, откъснат от Цялото, това създава съпротивление и трудности в живота ви и кара нещата да се осъществяват по-бавно. Когато разберете, че сте част от Цялото, съвсем логично сте наясно, че подкрепяйки Цялото, вие подкрепяте себе си и всичко тече гладко и безпроблемно.

~ Башар