Сподели

Мислите са материални неща… Вашият личен свят зависи от потока на мислите Ви!

Мисълта означава живот, тъй като онези, които не мислят, не живеят в реален или възвишен смисъл. Мисленето създава човека.

~ Амос Бронсън Алкот

Мислите са материални неща. Мислите създават неща. Мислите оформят нещата. Мислите са реални! Невидимият процес, който се извършва в нашите глави, наричан от нас мислене, създава предмети, реални като земята, по която ходим, или като храната, която ядем. Представете си мислите като течащ планински поток. Живителната река избира високо в планината, тече надолу към равнината и се разлива из нивите и овощните градини на вашия живот. Вие искате да опазите този поток чист и свеж като при извора. Дори не можете да си представите да изхвърлите в него замърсяващи химикали или боклук, защото знаете, че ще жънете резултатите във вид на оскъдна и нездравословна реколта в нивите и градините.

Вашият личен свят зависи от потока на мислите Ви – той определя благополучието, здравето, красотата, хармонията и добруването, така както нивите на фермера и получаването на максимална реколта зависят от чистата вода за напояване. Огледайте се наоколо и ще видите проблеми, причинени от замърсяването. Представете си какво се случва в нашите глави и тела в резултат на замърсените мисли и чувства, които пускаме в съзнанието си! Замърсяване е негативна дума, затова можем да използваме термини от менталната екология. Речникът определя думата „екология“ като „наука за взаимоотношенията между организмите и между организмите и средата.“ Менталната екология тогава означава наука за мисловните взаимоотношения между човешките същества и тяхната среда. Библията намеква за значението на менталната екология, като говори за отношението между човека и неговата среда по следния начин: каквито са мислите в душата му, такъв е и той“

(Притчи Соломонови 23:7). А една поговорка от будистката „Трипитака“ ни напомня: „Всичко, което сме, е резултат от нашите мисли: то се основава на тях, изградено е от тях.“

Менталното замърсяване описва мислите, чувствата и отношенията ни като главно негативни. Така например емоционалните реакции на гняв, омраза, завист, ревност, вина, страх, ненавист и контраобвинения са замърсители, които нарушават менталната и духовна екология на ума. Последвалото страдание е така неизбежно както е и непреставащото замърсяване на атмосферата, почвата и водите на нашата земя, водещо до тежки проблеми. Спомнете си за заредените с емоции моменти, когато сте участвали в негативни разговори – активно или пасивно, за трудните времена или болестите; за несправедливостите или неравенствата. Как се чувствахте? Как реагира тялото ви? Може би с ускоряване на сърдечния пулс, със зачервяване на лицето или изпотяване на ръцете? Това трябва да ви напомни, че вие сте господар на мислите си. Когато някой пред вас киха или кашля, вие почти автоматично обръщате глава. Същият принцип може да се използва и за менталната екология. Отклонявайте мислите си. Можете да откажете да приемете вредната мисъл, опитваща се да привлече вниманието ви.

Сега да разгледаме мислите от друга гледна точка. Мислите могат да оформят нещата. Всичко, което използваме и с което влизаме в контакт всекидневно, първоначално е било мисъл. Например, хартията, върху която е напечатана книгата, и машините, които са я произвели, някога са били мисли, идеи, теории и мечти. По същия начин колата, която караме, нейният мотор, гуми, кормило и механични части са се родили под формата на мисли в нечия глава. Материалните неща, приемани за нещо естествено в живота, те улесняват или правят по-приятно съществуването ни – моливите, писалките, дъвките, списанията, учебниците, сладките, сладоледа, телефоните, телевизията, радиото и видеото, къщите и блоковете с апартаменти, училищата, църквите и още много други неща – са се родили като мисли, като идеи.

Една от азбучните истини на метафизиката гласи, че „мислите са реални неща“. Че умът на човека командва неговите способности и буквално извиква за живот неща, с които мислите са се занимавали по-рано. Думата „неща“ не изразява добре активния и много жизнен характер на мислите, на които умът дава живот, материя и съзнание. Край нас в материалния свят виждаме много неодушевени „неща”. Ако сравним с тях своите съзидателни мисли, ще ги поставим по-ниско от чудесната творческа способност на ума ни. Мисълта се контролира чрез правилната употреба на утвърждаване и отрицание – чрез способността на ума да приема и да отхвърля.

Автор : Чарлс Филмор, „Разкриващата дума“