Сподели

Телата ни притежават съзнание

Телата ни притежават съзнание и е нужно да се отнасяме с тях като с равни. Всяка клетка в нашето тяло има съзнание. Клетките на един орган са обединени в колективно съзнание, което изпълнява функциите на органа и е свързано с многобройните съзнания на всички клетки. Когато една или няколко клетки бъдат похитени от вируси, те започват да оказват влияние на съзнателните модели и функции на клетката. Това неминуемо оказва влияние върху целия орган и всяка клетка, която го изгражда. Всички органи, които сформират нашите клетки, са обединени в единно тяло, което също обединява съзнанията на всички клетки в едно колективно съзнание.

Когато мрак обземе някоя клетка, тя оказва влияние на цялото тяло. Така повлича след себе си и други клетки в мрака и колкото по-многобройни стават жертвите на мрака, толкова повече това рефлектира на цялото тяло. То започва да боледува от всевъзможни болести сътворени от мрак в съзнателните форми на клетките.

По същия начин и човечеството е обединено в колективно съзнание. Всеки път, когато задействаме процеса на творене, ние оказваме най-силно влияние в нашия собствен живот, но даваме отражение и в колективното съзнание и живота на останалите. Допуснем ли мракът да навлезе в нашите съзнателни форми, това се проявява във видимия свят, под формата на многобройни изпитания и беди. Когато много души допуснат в съзнанието им да навлезе мрак, тогава това се проявява на колективно ниво под формата на катаклизми, страдания, замърсена среда за живот и още много други проявления на нехармоничен живот, на които всички ние в днешно време сме станали свидетели. Когато много хора започнат да вярват в едно и също нещо, тогава те повлияват глобално на цялото.

За пример нека вземем политиците в България. Всеки път, когато дойдат избори, хората постоянно ги хулят, че са мошеници, крадци и не мислят за народа, а само за себе си. В това силно вярват наистина много хора. По този начин те сътворяват точно такава реалност. Колективният съзнателен образ на модел, в който политиците крадат и не мислят за народа, задвижа събитийност, в която подпомага точно такива хора да се кандидатират на изборите. Един ден, когато достатъчно на брой хора повярват, че е дошло време за промяна, в която на власт ще дойдат светли хора с чисти сърца, които мислят за народа, а не за себе си, тогава събитийността ще тласне хора, които носят такива качества в себе си, да се кандидатират и отново събитийността ще помогне именно те да бъдат избрани. Така тази реалност, сътворена от енергията, излъчена от всички вярващи в по-светло бъдеще, ще намери проявление във видимият материален свят.

Откъс от книгата: „МОЯТ ПЪТ КЪМ ДУХОВНО ПРОСВЕТЛЕНИЕ – Автор: Ширинан“
Източник: https://shirinan.com