Сподели

Основополагащи принципи на Закона за ПРИВЛИЧАНЕТО

1). Определение – „Подобното привлича подобно”.

2). Мислите са енергия и действат като магнити, привличащи други мисли с подобни вибрации.

3). При достатъчно натрупване на мисли на определена тематика те се превръщат в жизнен опит. Колкото повече мисли(идеи), толкова по-бързо се реализира тази тематика.

4). Емоциите действат като катализатор на мислите, ускорявайки процеса на тяхната реализация. Позитивните мисли генерират позитивни емоции и привличат позитивен опит, негативните – обратно – способстват за привличането и генерирането на негативен жизнен опит.

5). Всичко във Вселената се състои от енергия – и в крайна сметка от мисли. Енергията и мислите са взаимосвързани и взаимообратими. Всяка частица енергия има уникална честота и вибрация. Мислите, явявайки се енергия, също имат уникална честота или вибрация. Емоциите са структури на вибрационните енергии, които се явяват мощен магнит за подобна енергия.

6). Когато мислите са в съзвучие с нашата Божествена същност се появяват позитивни чувства. И обратното – ако й противоречат – се зараждат негативни чувства и емоции.

7). Чувствата са безпогрешен ориентир, което неизбежно води до откриване на истинската ти същност и положителната ти Божествена природа.

8. Всичко във физическия свят е (било) създадено от мисли. Създаването е фактическото привличане, инициирано от Закона за привличането.

9). Създаването чрез намерение е съзнателно използване на Закона за привличането.

10). Теориите за съдбата, късмета или шанса са резултат от неправилно и неосъзнато прилагане на Закона за привличането.

11). Теорията на вероятностите и статистиката са по-малко актуални в присъствието на съзидаващата сила. Създаването чрез намерение допринася за преодоляване на вероятността или шанса.

12). Законът за привличането се явява естествен резултат от Закона за свободната воля. Възможността за генериране на мисли/идеи на всякаква тема привлича аналогични мисли и се превръща в жизнен опит. Защитата от нежелателни последици (ефект на доминото) се осъществява чрез съсредоточаване на вниманието върху желания резултат.

13). Упоритата съпротива на нещо привлича още повече от него. Борбата с това, което не искаме, винаги води до реализацията на този нежелан резултат.

14). Това, на което обръщаме внимание, привличаме в живота си, независимо дали ни харесва или не.

15). За да получим това, което искаме, е необходимо да се съсредоточим върху него. Фокусирайки се върху това, което не искаме, допринасяме за привличането му в нашия живот.

16). Защитавайки се от това, което не искаме, ние вибрираме на честотата на нежеланото и така го привличаме в живота си.

17). Всъщност, не е възможно деактивирането на нещо, което не искаме. Когато се изкушаваме да „изключим“ нежеланите неща, ние включваме вибрацията на нежеланото, и затова започваме да привличаме още повече от това. „Опитайте се да не мислите за слон“

18). Никой не може да създаде нищо в нечий чужд живот, защото никой не може да мисли с чужди мисли. Освен това, никой не може да създаде нищо във вашия живот, защото никой не може да мисли с вашите мисли. Това е свободата на волята.

19). По такъв начин, Законът на привличането ни защитава от всичко и от всички, а нашето мислене строго следи всичко, което идва отвън.

20). Всеки от създателите (творците) в коя да е сфера на съзиданието използва свободната си воля и Закона за привличането.

21). На кръстопътя на всички сфери на съзидание се създава общата реалност.

22). „Да промениш света“ – означава да промениш собствената си реалност – т.е. да промениш една от пресичащите се сфери на съзидание -своята собствена – като по този начин ще повлияеш на цялата обща реалност.

23). Вселената не прави разлика между вибрациите, които се създават чрез наблюдение, и тези, които се създават с помощта на въображението. Домът, в който живеете, се състои от вибриращи енергетични структури. Домът на мечтите също се състои от вибиращи енергетични структури. Законът за притежанието работи еднакво за всички. Ефективната визуализация може да доведе до реално проявление. За да измените реалността, визуализирайте това, което искате, заедно с усещането (емоцията), че вече го притежавате.

24). Груповата медитация или визуализация може да бъде използвана за изменения в големи мащаби. Вибрацията на няколко сфери на съзидание се пресичат с други сфери, създавайки обща силна вибрация в общата реалност.

25). Всички действия са резултат от предварителна мисъл или мисли – а не обратното.

26). За да промените живота си е необходимо да промените своите мисли преди още да са се въплътили в действителността. Промяната на вашите вибрации може да представлява 95% от процеса на промяна. Резултатът е привеждането на енергийните си структури в съответствие с това, което искате, и това води до действия по пътя на най-малкото съпротивление.

27). Двойственост или полярност – това е просто имане (изобилие) или нямане (липса). Фокусирайки се върху липсата, не създаваме желания резултат. Просто се съсредоточи върху постигането на желаните резултати, което води до изобилие.

28). Целият дефицит (всички липси) е резултат от съсредоточаване на вниманието върху недостатъците. Цялото изобилие е резултат от акцентирането върху постигане на желаните резултати.

29). Всички чувства са резултат от предишни мисли. За да промените чувствата си по отношение на определена област от вашия живот, трябва да промените мислите си за тази област.

30). Привличането започва когато чувствата са формирани. Например, ако се чувстваш беден, не може да привлечеш просперитет. За да привлечеш просперитет, трябва да се чувстваш богат.
Това е естествен резултат от Закона за привличането – подобното привлича подобно.

31). Всичко във вашия живот сте привлекли сами – с помощта на вашите мисли и чувства.

32). Вашата настояща реалност е резултат от предишните ви мисли и чувства.

33). Вярата е сформиран образен модел на мисли.

34). Кармата е образен модел на мисли, който привлича определена енергия. За да промените своята карма, трябва да идинтифицирате и промените убежденията си.

35). Добрите чувства са резултат от мислите, а не от действията. Много хора смятат, че за да се чувстват добре, трябва да правят нещо, което ги кара да се чувстват добре – това не е съвсем вярно. Преди всичко вие си мислите, че някакви действия ви карат да се чувствате добре, но тези действия само ви помагат да поддържате позитивните си мисли.

36). Вселената е изключително справедлива. Всичко в живота ви е резултат от привличащите сили на вашите вибрации във всяка една сфера.

37). Не съществува несправедливост. Всички хора получават това, върху което концентрират своето внимание.

38). Научната обективност е мит. Експериментаторите, които съзнателно доказват някаква хипотеза, всъщност работят със Закона за привличането. Експериментаторът привлича енергия или обекти, които са в хармония с намеренията на експеримента. По този начин, независимите експерименти може да де окажат с противоречиви изводи.
В пространствено-временната Вселена не могат два обекта да бъдат в едно място едновременно. Поради това не може да има двама наблюдатели с една и съща гледна точка, дори и ако виждат събитие във Вселената по едно и също време. Доколкото всеки от тях има различна гледна точка, не може да има пълно съгласие по отношение на истинската същност или реалност на обекта. Истинската обективност изисква наблюдатели, които могат да възприемат цялата пространствено- временна Вселена незабавно, във всяки момент от времето. Но това е присъщо само на Бог. Тъй като нито един наблюдател не може да има статуса на Бог и доколкото науката отхвърля Бога, не могат да бъдат истински научните твърдения за обективност.

Подготвено по материал от статия на Кенет Майкъл Джеймс Маклин

http://newtomorrow.ru/zakon/principi.php

Превод на Дриймленд от руски – Л.Начева-Антонова