Сподели

Кое е твоето Лично Число и какво казва то за теб !

Как да изчислим числото на живота си?

Думата нумерология (или номерология) идва от латински език и означава „число”. Нумерологията има своите дълбоки корени в древността. За създател на тази наука някои смятат древният философ и математик Питагор. Според него цялата Вселена е подредена математически и всичко се изразява с цифри, следователно цифрите са ключът за Вселената.
Други пък вярват, че още вавилонците и древните египтяни са създали теориите за окултното значение на числата.
Нумерологията може да ни помогне да откриваме закономерностите в живота, да използваме правилно предзнаменията, показани ни от числата. Чрез анализ на цифрите от рождената дата може да разберем интересни факти за характера и съдбата на дадена личност.
Основа на нумерологията е виждането, че простите числата от 1 до 9 упражняват влияние върху всяка страна на нашия живот и индивидуалност.

Всеки човек си има лично число, което се определя от датата му на раждане. Това става като се съберат цифрите в нея до достигане на едноцифрено число.Например, ако сте родени на 13.05.1983, събирате 1+3+0+5+1+9+8+3=30, 3+0=3. В този случай личното число е  3.

И така, съберете цифрите от вашата рождена дата и вижте кое е личното ви число, както и какво казва то за вас.

Лично число 1Лично число 2Лично число 3Лично число 4Лично число 5Лично число 6Лично число 7Лично число 8Лично число 9