Сподели

Как да комуникираме със своята ДНК за да постигнем ИЗЦЕЛЕНИЕ и МЪДРОСТ

Нашата ДНК съдържа тайните на безсмъртието и благосъстоянието. В нея се съдържа мъдростта не само на генетичните ни предшественици, но и нашите минали и бъдещи житейски преживявания. Казано ни е, че ни предстои да активираме десетте нишки спяща, „отпадъчна“ ДНК, които са насложени над двете активни нишки ДНК, с които понастоящем функционираме. Как можем да активираме тази допълнителна ДНК, така че да получим достъп до мъдростта, от която се нуждаем, за да продължим напред?

Какво представлява ДНК?

ДНК се намира в ядрото на всяка клетка от тялото ни с изключение на червените кръвни клетки. Кръвта в тялото съдържа ДНК, но само в белите кръвни клетки, тъй като червените кръвни клетки нямат ядра. Всяко клетъчно ядро съдържа пълно копие на инструкциите за изграждането на шаблона на нашето човешко тяло. По същество нашето тяло представлява една голяма холограма, като всяка негова клетка съдържа пълен модел на ДНК, а съвкупността от клетките ни изграждат целостта на физическото ни съществуване.

Освен че служи като шаблон, ДНК служи и като място за съхраняване на записите на житейските ни преживявания и мъдрост и също така прави възможно комуникирането с по-дълбоки аспекти на нашето същество. Учените днес са наясно, че ние разполагаме с две активни, взаимно преплитащи се нишки ДНК, които съдържат кодовете за нашите характеристики и взаимодействие като човешки същества. В тези две нишки се съдържа генетическият отпечатък на нашите майки, бащи, баби и дядовци и т.н. за нашето физическо въплъщение.

Останалите нишки ДНК са били наречени от учените „неактивни“. Ако се абстрахираме от науката, тази мистериозна ДНК представлява магически портал към едно нова царство. Вълнуващата новина е, че с повишаването на нашата вибрация в синхрон с планетата, останалите нишки бавно се пробуждат и сливат с другите ни две нишки ДНК, като така ни водят към разширение.

Кое оказва въздействие върху нашата ДНК?

Отслабващото магнитно поле и усилващата се слънчева активност са част от нещата, които ще доведат до активирането на останалите наши нишки ДНК с повишаването на нашата вибрация. Това ще направи възможна промяната на съзнанието, тъй като по-висшата мъдрост на нашата ДНК ще е достъпна във физическите ни тела.

Защо бих желал да говоря със своята ДНК?

Всяка клетка в нашата ДНК притежава съзнание, което е свързано с Висшия Аз. Висшият Аз е съзнателният ум на нашата душа, която е онази по-голяма същност, която ние сме като духовни същества. Ние сме пръст съзнание от нашата душа, потопен в по-ниските измерения, тъй като душата ни е толкова голяма, че не може да се вмести в компактната плътност на третото измерение. С разширяването на нашата Вселена, галактика и планета става възможно и собственото ни разширение. Това ще ни позволи да получим по-голям достъп до нашите душевни частици и ние избираме да ги внесем в тази реалност на съществуване в човешко тяло. За да направим това, трябва да преминем от въглероден шаблон към шаблон с по-малка плътност.

Комуникирайки със своята ДНК, ние можем да постигнем много неща като например:

1. Изцеление – Изпращайки съзнателно на клетките си с любов и светлина, ние имаме силата да изцелим тялото си.

2. Хранене – Питайки тялото си какво би желало да се храни, то може да ни отговори коя е оптималната храна, от която се нуждае, в съответствие с генетичния си код.

3. Мъдрост – Процесът на припомняне включва получаването на достъп до Акашовите записи посредством нашата ДНК.

4. Възнесение – Когато разширим всяка клетка на тялото си със светлина, ние се превръщаме в основани на кристал същества, вибриращи на по-високата честота на любовта, където повече не можем да бъдем повлияни от съществата с по-ниска вибрация. Проявяването на това в нашата реалност може да бъде постигнато чрез устното изразяване на онова, което възнамеряваме и имаме желание да проявим в своята реалност.

Тъй като телата ни са холограми, достатъчно е да говорим само с една от клетките на тялото ни, за да комуникираме с всички негови клетки. Те са взаимно свързани и функционират като едно цялостно същество. Те са шаблонът на онова, което човечеството се опитва да стане на макрониво. Но все пак е допустимо да се говори с клетките на конкретен орган – като например бъбрека или черния дроб, ако искате да изпратите изцеление конкретно на тези клетки. Те, от своя страна, ще изпратят изцеление на всички останала клетки в тялото.

Как да говорите със своята ДНК?

Комуникирането с вашата ДНК не е труден процес и може да бъде толкова личен и уникален, колкото бихте желали да бъде. Можете да опитате различни методи и да изберете онзи от тях, който е най-приятен за тялото ви.

За да се изпълните с най-висши намерения, е добре да си измислите някакъв малък ритуал, който да изпълните преди да започнете за първи да комуникирате със своето тяло. Ако ще бъдете на закрито, това би могло да включи изчистването на енергията в стаята и настаняването ви в удобно положение. Ако предпочитате да сте на открито, природата може да осигури жизнената сила, необходима да послужи като мост към вас и вашия Висш Аз посредством клетките ви. Веднъж щом установите първоначален контакт с някоя клетка или клетки от тялото си, можете просто да подновите тази комуникация по което време пожелаете, където и да се намирате.

Комуникирането с вашите клетки представлява нещо средно между медитация и молитва.

По-долу е даден пример за това как можете да разговаряте със своята ДНК

1. Намерете положение, в което да ви е удобно. Можете да седите в поза лотус, да лежите, да седите в удобен стол, да седите в кушетка или дори да се отпуснете в топлата вана.

2. Затворете очи и се отпуснете.

3. Направете няколко бавни, дълбоки вдишвания и издишвания от областта на диафрагмата. Фокусирайте вниманието и съзнанието си в сърдечната си чакра. Продължете да дишате дълбоко, като се фокусирате в пребиваването в енергията на своя сърдечен център. Въображението може да сътвори чудеса, когато възнамеряваме нещо, докато пребиваваме в медитативно състояние. Онова, което правите в сърдечния си център, е, че стоите заедно със самите себе си в най-високата вибрация на вашето тяло, която е вибрацията на любовта.

4. След това се замислете за някоя област или част от тялото си. Изберете първата област или част, която се е появила в ума ви. Не подлагайте на съмнение първия си интуитивен избор.

5. В рамките на тази област от тялото си, стеснете фокуса си до по-малка област от тялото си, след което навлезте още по-надълбоко и по-надълбоко в него, докато фиксирате фокуса си върху една единствена клетка от тялото си.

6. Започнете да говорите нежно на клетката си и й споделете колко много се радвате да установите контакт с нея. Споделете й своите намерения. Те могат да са например постигането на изцеление, осъществяването на разговор с нея или изпълването й със светлина в процеса на възнесение. Каквато и да е причината, поради която сте осъществили контакт с нея, вашата клетка ще изпита възторг от това, че най-после сте осъзнали, че можете да комуникирате с нея. Като продължавате да седите и да комуникирате с клетките си, можете да поспрете и да се заслушате за отговор. Важно е да обърнете внимание на първото нещо, което ще ви дойде на ум. Често пъти ние сме склонни да си мислим, че разговаряме просто със собственото си въображение, но в действителност ние наистина сме в контакт с някаква част от себе си.

Медитативната комуникация е прекрасен начин да опознаете нуждите на тялото си. Тъй като всички клетки са в комуникация една с друга, можете да попитате тази конкретна клетка дали няма някоя друга клетка, която да се нуждае от внимание. Не се тревожете, ако не можете да получите никакъв отговор от клетките си под формата на думи или мисли в главата ви. Много хора са способни да почувстват как клетките им комуникират с тях. Някои усещат как по тях пробягват тръпки – това е техният начин на отклик, когато дочуят някоя истина. Можете да зададете на клетките си въпроси от типа „да“ или „не“ и да изчакате за отговор, като пробягването на тръпки би могло да се тълкува като „да“, а отсъствието на тръпки – като „не“.

Крайният резултат от говоренето с вашите клетки

Говорейки си с клетките си, ние внасяме в тях любов. Любовта е светлина, така че, внасяйки в тях светлина, ние повишаваме своята вибрация. Разширявайки клетките си така, че да получат повече светлина, ние създаваме среда, благоприятстваща навлизането в нашето тяло на още повече от нашата душевна светлина. В крайна сметка ние ще станем способни да комуникираме свободно със своите Висши Азове, които са свързани с нашите души. Душите ни са свързани с нашите монади, които представляват просто пръсти съзнание от нашия Създател, потопени в по-нисша от Неговата реалност.

Това дава ново определение на това какво означава „да навлезем в себе си“, за да получим всички отговори, от които бихме могли да имаме нужда. Всички наши клетки са свързани една с друга и освен това те са свързани с цялата мъдрост, от която бихме могли да имаме нужда – от мъдростта на нашия Висш Аз до мъдростта на душата ни, която има достъп до всички преживявания на всичко, което някога е било записано в Акашовите записи. Душата ви може да има, а може и да няма достъп до някои неща сега, но в крайна сметка, когато се научим как да изместваме съзнанието си нагоре по стълбицата, свързваща ни със Създателя, тази мъдрост ще стане наша, точно както принадлежи и на нашия Създател.

Изцелявайки своята ДНК, ние изцеляваме и другите

Преди настъпването на Епохата на Водолея, вратата към тази мъдрост е била държана затворена в продължение на около 30000 години от онези, които са искали да контролират и доминират над човечеството. Огромно количество дисхармония е било пренасяно от нашата ДНК от поколение на поколение и от живот в живот. Когато изчистваме тази дисхармония от ДНК-то в нашето физическо тяло сега, това също така води до пречистването на дисхармонията в ДНК-то на нашите предци. Това е едно вълнуващо напомняне, че ни се случва нещо повече от възнасяне; ние пренаписваме миналото и творим ново бъдеще в състояние на разширено съзнание, в каквото никога по-рано не сме били.

Когато първият човек разшири светлината в клетките си в максималната възможна степен, като все така продължава да съществува във физическо тяло, за този човек става възможно да измести съзнанието си към перспективата на петото измерение. Когато тялото ни се изпълни със светлина, повече няма защо да се тревожим, че можем да се върнем назад или да се смъкнем към по-ниска вибрация. Това е целта и обяснението на процеса на възнесение. Повечето от нас вече са имали опит с възнасянето в предишни свои животи, но тогава ние сме изоставяли своите физически тела, а сега сме се завърнали, за да пренесем съзнанието си в светлинно тяло. Това действително е процес, в който ние се учим, докато напредваме, като същевременно получаваме много помощ от нашите водачи, ангели, Висш Аз и душа.

Веднъж щом първият човек на Земята се подготви напълно за възнесение, това осигурява шаблон, който позволява на останалите бързо да го последват. Телата ни трябва да бъдат пречистени от енергиите с ниска вибрация, така че пространството, в което тези енергии са се намирали, да може да бъде запълнено със светлина. Щом по-голямата част от клетките ни се изпълнят със светлина, това ще накара и останалите клетки да избухнат в светлина. Колкото повече хора се подготвят да изместят съзнанието си към по-високо измерение, толкова по-бързо ще бъдем в състояние да изместим по-големи порции от човешкото съзнание към по-високо измерение. В крайна сметка това съзнание отново ще стане цялостно.

Воалът се повдига и към нас се излива знание, което ни благославя с мъдрост. В светлината на тази мъдрост е възможно да открием, че съществуват не само 12, а безкраен брой нишки ДНК. Творението е безгранично, а ние сме микрокосмос на макрокосмоса. Активирането на нашите нишки ДНК ще ни донесе по-ясна връзка с нашия Висш Аз, което ще бъде и основата за Златната Епоха. Разговарянето с нашата ДНК е мощен инструмент за творене, позволяващ ни да проявим тази трансформация в своята реалност. Това са тайните, които са били укривани от нас в продължение на хиляди години. Знанието носи мъдрост, а мъдростта носи покой.

Автор : Мишел Уолинг

Превод: Мария Казакова,  https://virtualobitel.alle.bg/