Сподели

Хенри Форд за…ПРЕРАЖДАНЕТО

Да, няма грешка в заглавието. Става въпрос за интервю с Хенри Форд, в което той не говори за бизнес, автомобили или индустрия, а именно за прераждането.

Списанието ,,Ревю спиритик” дава място на едно известие, според което големият американски индустриалец е бил интервюиран от редактора на в-к „Екселсиор”. От това интервю се вижда, че „кралят на автомобилите”, който произвежда във фабриката си по 4000 автомобили дневно, вярва в прераждането и счита, че в своята еволюция съществата преминават от планета на планета, за да добиват все по-богата опитност.

Интересен е начинът, по който той изказва своята мисъл: „Всеки живот, който ние живеем – казва Форд – не е друго, освен нова придобивка в общата ни опитност. Всичко това, което е на земята, съществува, за да служи на някое добро, за да се събира опитност, която ще бъде после употребена. Няма частица в човека, нито мисъл, нито опитност, която да не продължава по-нататък. Животът е вечен. Така смъртта не може да съществува”.

На възражението на редактора, че това значи да се отива по-далече от учението на християнската религия, Форд отговаря:

„Може, но въпреки туй аз го вярвам; и твърдо вярвам, че в древните времена, в далечните векове хората са знаели нещо, което ние днес сме изгубили, нещо повече отколкото ние знаем относно тайната, която крие животът… Аз съм твърдо убеден в това. Вярвам, че това, което ние наричаме религия, за която говорим с изрази на вярването, едно време е била една положителна наука, която се е изразявала чрез термини на фактическо знание. Нещата, които сега за нас представляват неразрешими задачи, като, например, откъде идем преди нашето раждане и къде отиваме след нашата смърт – са били известни на всички. Всичко, което засяга тайната на съществуването, е било тогава познато.”

„Ще дойде ден, обаче, в който ние ще придобием изново знания, за да виждаме и разбираме вечния живот на всемира: например, това, което става на другите планети.”

„В заключение – завършил „кралят на автомобилите” – нашият живот не е друго, освен един преход между минали съществувания и бъдещи”.

(От италианското сп. „Рейнкарнационе” – „Прераждане”)

Бележка на преводача:

Тия мисли на големия индустриалец показват, че практическата дейност, макар и в най-широки размери, може да бъде съгласувана с най-високото духовно схващане на живота. Хора, като Хенри Форд – такива ще бъдат практиците – творци в новия живот, които няма да избягват от задачи и отговорности на материалния живот. Този живот крие в себе си възможности за човека да бъде в най-широки връзки с множество хора да ги изучава, да се опознае с техните нужди и стремежи, както и многостранно да ги подпомага.

Прави впечатление, че Хенри Форд, макар да знае, че днешният живот е само преход между минало и бъдещо съществувание, все пак изпълнява творческата задача с всичката си енергия и умение.

В неговите многобройни фабрики работниците са поставени при най-добри условия, материални и хигиенични; те получават най-добри заплати и всяка година имат един месец платен отпуск, през което време всички фабрики на Форд не работят. Хенри Форд е почнал своята дейност с една малка механическа работилница, където е работил сам. Неговите автомобили се продават най-евтино, макар че работниците при него са най-добре платени.

Превод: Алфиеро Бертоли

И малко любопитна информация за преводача. Алфиеро Бертоли е млад човек, решил да посети Индия за да постигне духовно знание и посвещение. Но по пътя, в България среща жената за която е мечтал, а в лицето на Петър Дънов намира своя духовен учител, и остава като един от най-преданите ученици. Той е и един от съоснователите на комуната в „Изгрева”.

Източник : Списание Житно зърно, 1928 г., бр.4